Waar is hier de nooduitgang?

Een bespreking van Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 13 mei 2015 (Slotervaartziekenhuis)

Mr. H.J. de Kraker en mr. B.I. Kraaipoel

Inleiding
2015 was een annus horribilis voor Aysel Erbudak en haar familie. Erbudak verloor een aantal rechtszaken, werd op 19 mei persoonlijk failliet verklaard en krap een week eerder werd de beschikking gewezen waarin de Ondernemingskamer oordeelde dat er van wanbeleid – zoals Erbudak c.s. dat voor zich zag – geen sprake was geweest. Deze beschikking van de Ondernemingskamer vormt een nieuw hoofdstuk in de machtsstrijd die zich in de afgelopen jaren binnen het Slotervaartziekenhuis heeft afgespeeld. Met deze beschikking is de strijd voor wat betreft het geschil bij de Ondernemingskamer, behoudens cassatie, uitgevochten. Ondertussen heeft ook Rechtbank Amsterdam een oordeel gegeven over de vernietigbaarheid of nietigheid van een aantal besluiten.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Waar is hier de nooduitgang?Damen & De Koning Advocaten - Waar is hier de nooduitgang?