Verzet tegen beëindiging 403-verklaring SNS

Wolters Kluwer Nederland B.V. 2014

Mr. H.J. de Kraker

De nationalisatie van SNS Reaal heeft tot een stroom aan juridische procedures geleid. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het onteigeningsvraagstuk en de toepassing van de Interventiewet. In de marge van dit juridische geweld verscheen een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland over de reikwijdte van de 403-verklaring die SNS Bank en SNS Reaal hadden afgelegd met betrekking tot hun dochtervennootschappen. In het (tussen)vonnis geeft de rechtbank aan deze verklaringen een ruime uitleg. Daarnaast is naar mening van de rechtbank – de nationalisatie ten spijt – het bestaan van voldoende waarborgen voor de crediteuren van de voormalige dochters nog onvoldoende gebleken.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Verzet tegen beëindiging 403-verklaring SNSDamen & De Koning Advocaten - Verzet tegen beëindiging 403-verklaring SNS