Toetsing van het bestuursbesluit van artikel 2:216 lid 2 BW

Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, Nr. 4 oktober 2014

Mr. M.L. Schönau

De uitkeringstest van art. 2:216 BW houdt de gemoederen deze herfst na de jaarlijkse bijeen¬komst van de Vereniging Jaarrekeningenrecht op 22 april 2014 en publicatie van het derde nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht nog steeds bezig.
De bepaling is in de tussentijd ook niet aan het oog van de accountancy ontsnapt. Zo is bij¬voorbeeld de figuur van de ‘negatieve reserve’ in de literatuur aan hevige kritiek blootgesteld.

Accountants kunnen in hun praktijk met vraagstukken rond de uitkeringstest te maken krijgen als zij als deskundig adviseur worden ingeschakeld door een risico-avers bestuur dat over onvoldoende financiële expertise beschikt om zonder deskundig advies in te winnen over een uitkeringsbesluit te oordelen.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Toetsing van het bestuursbesluit van artikel 2:216 lid 2 BWDamen & De Koning Advocaten - Toetsing van het bestuursbesluit van artikel 2:216 lid 2 BW