Schadebegroting bij verboden onderverhuur (2)

Gerechtshof Amsterdam, 9 september 2008, WR 2008, 120

Mr. J. de Koning

Het instellen van een actie tot afgifte van de winst behaald met verboden onderverhuur is nieuw in de strijd tegen verboden onderverhuur. In de zaak Ymere/Doerga heeft het Hof Amsterdam een verzoek tot begroting van de schade door verboden onderverhuur aan de hand van artikel 6:104 BW toegewezen.

Inleiding
Bij de huur van woonruimte is het de huurder niet toegestaan om de woonruimte onder te verhuren. Bovendien is het gebruikelijk dat dit ook nog eens contractueel wordt verboden. Desondanks gebeurt dat op grote schaal. Soms is dat omdat de huurder elders verblijft en hij na verloop van tijd in het gehuurde terug wil keren, althans de mogelijkheid daartoe wil openhouden. Vaker wordt gewoon de mogelijkheid benut om een hogere onderhuur te bedingen dan de hoofdhuur.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Schadebegroting bij verboden onderverhuur (2)Damen & De Koning Advocaten - Schadebegroting bij verboden onderverhuur (2)