Het onderzoeksverslag in enquêteprocedures: openheid versus vertrouwelijkheid

Publicatie Maandblad voor Ondernemingsrecht, nr. 1 en 2, 2017

Mr. H.J. de Kraker

Dit artikel bevat een overzicht van recente uitspraken van de Ondernemingskamer met betrekking tot verzoeken tot inzage in het onderzoeksverslag of machtiging om het met derden te delen. In dat kader wordt telkens een belangenafweging gemaakt tussen openheid en vertrouwelijkheid.

Inleiding
Het onderzoeksverslag bevat de bevindingen van de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker. In het onderzoeksverslag brengt de onderzoeker in kaart wat zich bij de rechtspersoon heeft afgespeeld. Hij doet dat op een zodanige manier dat de Ondernemingskamer in staat wordt gesteld zich een oordeel te vormen omtrent de vraag of sprake is (geweest) van wanbeleid, en zo ja, wie daar verantwoordelijk voor is en welke voorzieningen eventueel getroffen dienen te worden. Uitgangspunt is dat dit onderzoeksverslag vertrouwelijk van aard is. Om diverse redenen is het voor betrokkenen bij een enquêteprocedure interessant om kennis te nemen van het onderzoeksverslag.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Het onderzoeksverslag in enquêteprocedures: openheid versus vertrouwelijkheidDamen & De Koning Advocaten - Het onderzoeksverslag in enquêteprocedures: openheid versus vertrouwelijkheid