Monitoring mania en andere wicked problems

Publicatie Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, Nr. 5/6 december 2016

Mr. M.L. Schönau

Op 1 november 2016 presenteerde de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ingestelde Monitoring Commissie Accountancy het Rapport ‘Veranderen in het Publiek Belang’ (hierna: Rapport). 2 Dit rapport is het eerste verslag van de hand van de in juni 2015 ingestelde commissie. Het bevat een evaluatie van de stand van zaken van het veranderproces in de accountancysector zoals dat in gang is gezet met de 53 maatregelen uit het rapport ‘In het Publiek Belang’ van de eveneens door de NBA ingestelde Werkgroep Toekomst Accountantsberoep van 25 september 2014.3 Met de instelling van de Commissie is maatregel nummer 9.14 van de 53 alvast afgevinkt.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Monitoring mania en andere wicked problemsDamen & De Koning Advocaten - Monitoring mania en andere wicked problems