Het praktisch nut van de herziene Corporate Governance Code voor het MKB

Publicatie - Bb 2017/44 - 2017

Mr. H.J. de Kraker

In deze bijdrage gaat de auteur in op de herziene Nederlandse Corporate Governance Code en het belang ervan voor het MKB.

Inleiding
Op 8 december 2016 publiceerde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code een herziene versie van de Nederlandse Corporate Governance Code . Het is de derde versie van de Code die voor het eerst werd vastgesteld in 2003 (Code Tabaksblat ) en ook in 2008 al een keer werd herzien (Code Frijns). Het is de bedoeling dat in bestuursverslagen over 2017 voor het eerst aandacht besteed wordt aan de naleving van de nieuwe Code. Dat wil zeggen, in de jaarverslagen van beursgenoteerde vennootschappen waarop de Code van toepassing is. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van de Code voor de niet-beursgenoteerde ondernemingen variërend in omvang zoals te vinden in het MKB of familiebedrijf? Ter beantwoording van die vraag wordt in deze bijdrage het effect (direct en indirect) van de Code op niet-beursgenoteerde ondernemingen bekeken. Tot slot wordt kort stilgestaan bij de toegevoegde waarde van een eigen code.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Het praktisch nut van de herziene Corporate Governance Code voor het MKBDamen & De Koning Advocaten - Het praktisch nut van de herziene Corporate Governance Code voor het MKB