Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018

Publicatie - Serie Van der Heijden Instituut nr. 152, III.15.1 - 2018

Mr. M.L. Schönau

Inleiding
De Ondernemingskamer is terughoudend in het geven van instructies aan door haar benoemde bestuurders en commissarissen. Hiermee geeft zij uitvoering aan het in vaste rechtspraak verankerde uitgangspunt dat deze functionarissen hun taak in beginsel zelfstandig uitvoeren. Het is namelijk aan hen en niet aan de Ondernemingskamer om te beoordelen of bepaalde maatregelen binnen of door de rechtspersoon moeten worden getroffen. Procespartijen die de Ondernemingskamer vragen om een dwingende instructie (bevel) aan een tijdelijke functionaris te verstrekken, zullen dan ook nul op het rekest krijgen. Instructies hoeven echter geen dwingend karakter te hebben. Het verstrekken van instructies doet daarom niet per definitie afbreuk aan de uiteindelijke zelfstandige beslisbevoegdheid van een tijdelijke functionaris. De Ondernemingskamer geeft tijdelijke functionarissen bovendien vaak wel suggesties in de beschikking waarin zij worden benoemd, bijvoorbeeld ten aanzien van de invulling van hun taak of bevoegdheid. Deze suggesties zijn een soort instructie.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018Damen & De Koning Advocaten - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018