Ondernemingsrecht

Damen & De Koning Advocaten adviseert en procedeert over:

  • Handelsgeschillen
  • Aandeelhoudersovereenkomsten en aandeelhoudersgeschillen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Corporate governance
  • Enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer
  • Vennootschapsrecht
  • Inrichting van ondernemingen en rechtspersonen
  • Stichtingen (in semipublieke, culturele en ngo-sector)
Damen & De Koning Advocaten - OndernemingsrechtDamen & De Koning Advocaten - Ondernemingsrecht