Huur- en vastgoedrecht

Damen & De Koning Advocaten adviseert en procedeert over:

  • Huurrecht woonruimte (overeenkomsten, huurprijzen, overlast, onderhuur, gebreken, tijdelijke verhuur, beëindiging)
  • Huurrecht bedrijfsruimte (overeenkomsten, huurprijsaanpassing, beëindiging)
  • Huurrecht kantoorruimte (overeenkomsten, beëindiging, ontruimingsbescherming)
  • (Geschillen over) de aan- en verkoop van onroerende zaken
  • Bouwrecht, aanneming van werk
Damen & De Koning Advocaten - Huur- en vastgoedrechtDamen & De Koning Advocaten - Huur- en vastgoedrecht