Commerciële contracten

Damen & De Koning Advocaten adviseert en procedeert over:

  • Algemeen contractenrecht
  • Overeenkomst van opdracht (lastgeving, bemiddelings-, en agentuurovereenkomsten)
  • Distributie- en franchiseovereenkomsten
  • (Langdurige) koop- en leveringscontracten
  •  Algemene voorwaarden
  • Service Level Agreements (SLA’s)
  • Aanneming van werk
  • Samenwerkings- en maatschapsovereenkomsten
  • Vaststellingsovereenkomsten
Damen & De Koning Advocaten - Commerciële contractenDamen & De Koning Advocaten - Commerciële contracten