News and publications

This page contains news and publications by Damen & De Koning Advocaten.

Publication
Mr. M.L. Schönau
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018
2018

Publication
Mr. H.J. de Kraker
Hoge Raad handhaaft standpunt over externe persoonlijke
Bestuurdersaansprakelijkheid
2018

Publication
Mr. H.J. de Kraker
Het praktisch nut van de herziene Corporate Governance Code voor het MKB
2017

Publication
Mr. H.J. de Kraker
Het onderzoeksverslag in enquêteprocedures: openheid versus vertrouwelijkheid
2017

Publication
Mr. H.J. de Kraker en mr. B.I. Kraaipoel
Waar is hier de nooduitgang?
2016

Publication
Mr. M.L. Schönau
Monitoring mania en andere wicked problems
2016

Publication
Mr. H.J. de Kraker
V.V. Young Boys: blufpoker in de hoofdklasse
2015

Publication
Mr. M.L. Schönau
Toetsing van het bestuursbesluit van artikel 2:216 lid 2 BW
2014

Publication
Mr. H.J. de Kraker
Verzet tegen beëindiging 403-verklaring SNS
2014

Bookreview
H.W. Heyman en S.E. Bartels,
Vastgoedtransacties – Koop, Den Haag:
Mr. J. de Koning
2013

Publication
Mr. M.L. Schönau
Winstreservering door meerderheidsaandeelhouders en de grenzen van artikel 2:8 BW
2012

Publication
Mr. J. de Koning
Schadebegroting bij verboden
onderverhuur (2)
2009

Publication
Mr. J. de Koning
Schadebegroting bij verboden
onderverhuur (1)
2008

Damen & De Koning Advocaten - News and publicationsDamen & De Koning Advocaten - News and publications